Nega glasu za mlajše

GPetje za otrokelas – edinstven človekov inštrument in pomemben element vzgoje ter socializacije otroka.  Je glavno sredstvo za sporazumevanje v današnji družbi, zato ga moramo negovati in zanj skrbeti.

Pedagoginja, pevka in biologinja Lea Bartha zadnjih nekaj let posveča pozornost tudi mlajšim, ki še nimajo dokončno razvitih glasilk. Uči jih skrbeti za svoj glas in z veliko mero previdnosti postopno seznanja s pevsko tehniko. Vzgoja je ključnega pomena sploh v današnjih časih, ko smo izpostavljeni mnogim glasbenim oddajam tekmovalnega značaja, ki so mamljive za vsakega mladostnika. V želji po prepevanju lahko mladi preobremenijo svoje glasilke in s tem poškodujejo svoj dragoceni inštrument.

 

Zavedati se moramo, da za razvoj glasu potrebujemo čas in potrpljenje. Žal se pravilne pevske tehnike ne da priučiti na hitrih tečajih temveč se ta razvije z leti vaje in usmerjanja. Cilj pevca je naučiti se poslušati svoje telo in v skladu z njim peti, naša naloga pa, da poleg glasbenih prvin otroke naučimo skrbeti za svoje glasilke ter v skladu s svojimi naravnimi danostmi (brez posnemanja idolov in s spreminjanjem glasu) ustvarjati glasbo.

Prijave in več informacij na (klik).